فرهنگ مصرف چای در ملل مختلف چگونه است

در این مقاله نگاهی به نحوه و فرهنگ مصرف چای در کشورهای دیگر و مراسم و باورهای پیرامون آن خواهیم داشت. نکته‌هایی فرهنگی، پیرامون نحوه‌ی ارائه و مصرف چای در کشورهای دیگر چای خارجی فقط در تعریف فیزیکی و توصیف انواع آن خلاصه نمی‌شود و به نحوه‌ی مصرف آن نیز ارتباط می‌یابد. علاوه بر چین،…

با چای ایرانی و پیدایش چای در ایران آشنا شوید

هرچند در مورد چای ایرانی مطالب زیادی نوشته شده ولی در مورد پیدایش و پیشینه‌ی چای ایرانی تعداد منابع مستند و موثق، چندان زیاد نیست. در این مقاله به بررسی پیدایش و گسترش کشت چای ایرانی می‌پردازیم و در مورد انواع چای ایرانی نیز نکته‌هایی را ذکر می کنیم. ویژگی‌های چای ایرانی (چای سیاه ایرانی)…

با تاریخچه چای آشنا شوید!

تاریخچه چای در جهان را باید به شیوه‌ی تطبیقی بررسی کرد؛ زیرا خاستگاه‌های متفاوت و سرگذشت‌های چندگانه‌ای در مورد پیدایش و رواج کشت و مصرف چای در جهان وجود دارد که در آن‌ها گاهی مرزِ بین افسانه و واقعیت مشخص نیست. با بررسی اکثر منابع علمی و معتبر، می‌توان به جمع‌بندی نسبی در مورد تاریخچه…