چای سیاه سی تی سی کنیا CTC کیفیت مرغوب
طعم و رنگ قوی، دم آوری سریع

Go to Top