برای ثبت پرداخت بانکی (کارت به کارت) قسمت های مورد نیاز در فرم زیر را تکمیل و ثبت کنید. بزودی وضعیت سفارش شما به‌روزرسانی شده و در صف ارسال قرار میگیرد.

تغییرات وضعیت سفارش شما از طریق پیامک و پست الکترونیک به اطلاع تان میرسد.

ثبت پرداخت بانکی