فرهنگ مصرف چای در ملل مختلف چگونه است

در این مقاله نگاهی به نحوه و فرهنگ مصرف چای در کشورهای دیگر و مراسم و باورهای پیرامون آن خواهیم داشت. نکته‌هایی فرهنگی، پیرامون نحوه‌ی ارائه و مصرف چای در کشورهای دیگر چای خارجی فقط در تعریف فیزیکی و توصیف انواع آن خلاصه نمی‌شود و به نحوه‌ی مصرف آن نیز ارتباط می‌یابد. علاوه بر چین،…