برترین تولید کنندگان چای و بهترین چای در جهان کدامست

چای، ملکه‌ی نوشیدنی‌هاست! در مورد بهترین چای جهان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و در این مورد، فقط می‌توان به تعدادی از چای‌های معتبر اشاره کرد؛ لذا در این مقاله، نه بهترین چای جهان، بلکه بخشی از برترین تولیدکنندگان چای جهان و بِرندهای اروپایی و آمریکایی را معرفی می‌کنیم که هرکدام یک چای لوکس یا…