مراسم چای عصرانه

چطور چای تبدیل به نوشیدنی تشریفاتی در مراسم چای عصرانه شد؟

مراسم چای عصرانه انگلیسی به دهه 1840 میلادی باز می گردد. در واقع مراسم نوشیدن چای عصرانه نسبت به آداب و رسومی که قبل از آن در انگلستان برگزار میشد تکامل یافته است. انگلیسی ها از اواخر 1650 نوشیدن چای را شروع کردند، از آنجا که چای دم شده و چای خشک هر دو به…