مزرعه چای

انواع زمین‌های کشت چای

برای آشنایی پایه‌ای ولی مختصر با انواع موارد مربوط به چای، در این مقاله، مختصری هم در مورد زمین‌های کشت چای و شرایط آن‌ها توضیح می‌دهیم. کشت چای در زمین‌های مختلف • گاهی باید گیاهانی مانند سویا و لوبیا در زمین‌هایی که چندین سال تحت کشت چای قرار گرفته‌اند کاشته شوند؛ تا میزان قدرت زمین…