مزرعه چای

انواع زمین‌های کشت چای

برای آشنایی پایه‌ای ولی مختصر با انواع موارد مربوط به چای، در این مقاله، مختصری هم در مورد زمین‌های کشت چای و شرایط آن‌ها توضیح می‌دهیم. کشت چای در زمین‌های مختلف • گاهی باید گیاهانی مانند سویا و لوبیا در زمین‌هایی که چندین سال تحت کشت چای قرار گرفته‌اند کاشته شوند؛ تا میزان قدرت زمین…

با چای ایرانی و پیدایش چای در ایران آشنا شوید

هرچند در مورد چای ایرانی مطالب زیادی نوشته شده ولی در مورد پیدایش و پیشینه‌ی چای ایرانی تعداد منابع مستند و موثق، چندان زیاد نیست. در این مقاله به بررسی پیدایش و گسترش کشت چای ایرانی می‌پردازیم و در مورد انواع چای ایرانی نیز نکته‌هایی را ذکر می کنیم. ویژگی‌های چای ایرانی (چای سیاه ایرانی)…