تخفیف چای مارکت

فعال سازی تخفیف فنجان داغ

با ثبت هر سفارش در چای مارکت یک فنجان چای داغ برای شما میریزیم.
این فنجان چای به مدت هشت هفته (معادل 2 ماه) گرما دارد. به میزان گرمی این فنجان برای سفارش بعدی تان تخفیف خودکار دریافت میکنید.

سوالات پرتکرار

شما به مدت 60 روز پس از تکمیل* هر سفارش فرصت دارید تا از تخفیف فنجان داغ به شرحی که در جدول زیر آمده استفاده کنید.

هر سفارش بعد از طی مراحل:

  1. پردازش توسط انبار
  2. ارسال با یکی از روشهای پستی یا پیک
  3. نظرسنجی

بصورت خودکار تکمیل میشود.

تکمیل سفارش با پیامک واریز امتیاز باشگاه مشتریان اطلاع رسانی میشود.

لذا بعد از دریافت پیامک واریز امتیاز هر سفارش تخفیف فنجان داغ فعال میشود.

این مراحل بصورت خودکار و سیستمی طی میشود و 12 تا 14 روز پس از ثبت اولیه سفارش، تکمیل میشود.

  1. در پیشخوان حساب کاربری > قسمت تخفیف های فعال، وضعیت تخفیف فنجان داغ نمایش داده میشود.
  2. در سبد خرید کوچک که همزمان با افزوده شدن هر آیتم به سبد نمایش داده میشود، وضعیت تخفیف فنجان داغ قابل مشاهده است.
  3. در صفحه سبد خرید، برای بررسی آیتم های اضافه شده به سبد نیز میتوانید وضعیت تخفیف فنجان داغ و مقدار تخفیفی که بصورت خودکار روی سبد خرید اعمال شده است را مشاهده کنید.

پس از فعال شدن تخفیف فنجان داغ به مدت 8 هفته فرصت هست تا از تخفیف فنجان داغ برای ثبت سفارش جدید استفاده کنید. مقدار تخفیف طبق جدول زیر بصورت خودکار روی سبد خرید اعمال میشود.

  بعد از فعالسازی فنجان داغ مقدار تخفیف
  هفته اول  12% تخفیف خودکار روی سبد خرید 
  هفته دوم 11% تخفیف
  هفته سوم 10% تخفیف
  هفته چهارم 9% تخفیف
  هفته پنجم 8% تخفیف
  هفته ششم 7% تخفیف
  هفته هفتم 6% تخفیف
  هفته هشتم 5% تخفیف