باشگاه مشتریان ویژه چای مارکت

مزایای عضویت در باشگاه مشتریان ویژه چای مارکت

سفارشات اعضای باشگاه مشتریان ویژه چای مارکت با اولویت بالاتر آماده سازی و ارسال میشوند.

در صورت فعال بودن وضعیت ویژه در باشگاه مشتریان ویژه چای مارکت، کلیه سفارشات شما بدون هزینه حمل و نقل بدست تان میرسند.

با فعالسازی وضعیت ویژه در باشگاه مشتریان چای مارکت، کلیه سفارشات شما از 5 تا 15% تخفیف ثبت و نهایی میشوند.

سوالات پرتکرار

به دو روش:

  1. با پرداخت حق عضویت سالانه کارت طلایی باشگاه مشتریان ویژه چای مارکت به همراه شماره اشتراک دریافت میکنید.
  2. هر سال برترین مشتریان ثابت چای مارکت بطور خودکار و رایگان بسته عضویت در باشگاه مشتریان ویژه چای مارکت را دریافت میکنند.

برای عضویت در باشگاه مشتریان ویژه چای مارکت به حساب کاربری خود مراجعه کنید.

هزینه عضویت: 950,000 تومان

مدت عضویت: یک سال معادل 365 روز

خدمات: امکان استفاده از تمامی خدمات فعلی و آتی باشگاه به تعداد نامحدود تا پایان مدت زمان عضویت

با عضویت در باشگاه مشتریان ویژه چای مارکت طی 72 ساعت موارد زیر را دریافت میکنید:

  • کارت طلایی عضویت در باشگاه به همراه شماره اشتراک
  • بسته خوش آمد گویی به همراه هدیه عضویت
  • راهنمای استفاده از خدمات

در ابتدای هر سال شمسی 10% از مشتریان ثابت چای مارکت، بطور خودکار عضو ویژه باشگاه مشتریان ویژه شده و بسته عضویت به همراه کارت طلایی و شماره اشتراک دریافت میکنند.

تمام مشتریان چای مارکت در پایان هر سال شمسی بر اساس سه پارامتر: تعداد خرید، مقدار خرید و فاصله زمانی بین خرید ها امتیاز باشگاه مشتریان دریافت میکنند. 10% از اعضا که بیشترین امتیاز را داشته باشند، عضویت رایگان برای سال بعدی به همراه کارت طلایی و شماره اشتراک ویژه دریافت خواهند کرد.

کافیست در صفحه “ثبت نهایی سفارش” قسمت “کد تخفیف، هدیه یا VIP” را با کد 9 رقمی درج شده روی کارت طلایی اشتراک تان تکمیل و اعمال کنید. درصد تخفیف، روش ارسال سریع و هدایای فصلی به طور خودکار به سفارش شما اضافه میشوند.