امتیازدهی چای مارکت

ورود به برنامه

با عضویت در چای مارکت و داشتن یک حساب کاربری میتوانید وارد برنامه کسب امتیاز چای مارکت شوید.

روش‌های کسب امتیاز

شما به پنج روش زیر میتوانید به مقدار نامحدود امتیاز کسب کنید. روش‌های کسب امتیاز به همراه مقادیر امتیازات در جدول زیر آمده اند.

 عنوانامتیاز
عضویت در چای مارکت50
ثبت هر نظر در صفحه محصولات 5
دعوت هر یک از دوستان و ثبت نام ایشان10
ثبت سفارش توسط دوستان دعوت شده25
ثبت سفارش توسط خود شمابر اساس مبلغ سفارش

استفاده از امتیازات

تبدیل امتیاز به کالای ویژه

بعضی از محصولات چای مارکت فقط امکان خرید با امتیاز را دارند. در صورتی که هر یک از محصولات این بخش را برای خرید مد نظر داشته باشید میتوانید از امتیاز خود برای ثبت سفارش و دریافت آن استفاده کنید.

تبدیل امتیاز به کد تخفیف

با تبدیل امتیازات خود به کد تخفیف میتوانید از مبلغ امتیازات جمع آوری شده در فرآیند خرید از چای مارکت استفاده کنید.

مقدار استفاده از امتیازات برای تبدیل به کد تخفیف خرید چای و دمنوش کاملا در اختیار شماست.