تخفیف چای مارکت

فعال سازی تخفیف فنجان داغ! چای مارکت

با ثبت هر سفارش در چای مارکت یک فنجان چای داغ برای شما میریزیم.

این فنجان چای به مدت چهار هفته (معادل 1 ماه) گرما دارد.

به میزان گرمی این فنجان برای سفارش بعدی تان تخفیف خودکار دریافت میکنید.

در مدت زمانی که فنجان داغ! فعال است، تخفیف بصورت خودکار اعمال شده و در صفحه سبد خرید قابل مشاهده میباشد.

سوالات پرتکرار

  بعد از فعالسازی فنجان داغ! مقدار تخفیف
  هفته اول  10% تخفیف خودکار روی سبد خرید 
  هفته دوم 8% تخفیف
  هفته سوم 6% تخفیف
  هفته چهارم 4% تخفیف

شما به مدت 30 روز  پس از تکمیل* هر سفارش فرصت دارید تا از تخفیف فنجان داغ! به شرحی که در جدول بالا آمده استفاده کنید.

هر سفارش بعد از طی مراحل: پردازش > ارسال > نظرسنجی بصورت خودکار تکمیل میشود.

تکمیل سفارش با پیامک واریز امتیاز باشگاه مشتریان اطلاع رسانی میشود.

لذا بعد از دریافت پیامک واریز امتیاز، سفارش تکمیل شده و تخفیف فنجان داغ! فعال میشود.

این مراحل بصورت خودکار و سیستمی طی میشود و 10 روز پس از ثبت اولیه سفارش، تکمیل میشود.

1) در همین صفحه در کادر بالای صفحه وضعیت فنجان داغ شما نمایش داده میشود.

2) در پیشخوان حساب کاربری وضعیت تخفیف فنجان داغ نمایش داده میشود.

3) در سبد خرید کوچک که همزمان با افزوده شدن هر آیتم به سبد نمایش داده میشود، وضعیت تخفیف فنجان داغ قابل مشاهده است.

4) در صفحه سبد خرید، نیز میتوانید وضعیت تخفیف فنجان داغ و مقدار تخفیفی که بصورت خودکار روی سبد خرید اعمال شده است را مشاهده کنید.

پس از فعال شدن تخفیف فنجان داغ! به مدت 4 هفته فرصت هست تا از این هدیه برای ثبت سفارش جدید استفاده کنید. مقدار تخفیف طبق جدول بالا بصورت خودکار روی سبد خرید اعمال میشود.