پیشنهادهای داغ پاییزه چای مارکت

مهلت استفاده: 30، مهر، 1400

تخفیف گروه کد تخفیف *
60,000 تومان تخفیف سفارش بالاتر از 500 هزار تومان MD65
125,000 تومان تخفیف سفارش بالاتر از 1 میلیون تومان MD21
300,000 تومان تخفیف سفارش بالاتر از 2 میلیون تومان MD32

 

* هر کد تخفیف برای هر شناسه کاربری تا 2 مرتبه قابل استفاده میباشد.