پیشنهادهای داغ پاییزه چای مارکت

مهلت استفاده: 30، مهر، 1400

تخفیفگروهکد تخفیف *
60,000 تومان تخفیفسفارش بالاتر از 500 هزار تومانMD65
125,000 تومان تخفیفسفارش بالاتر از 1 میلیون تومانMD21
300,000 تومان تخفیفسفارش بالاتر از 2 میلیون تومانMD32

 

* هر کد تخفیف برای هر شناسه کاربری تا 2 مرتبه قابل استفاده میباشد.