اتصال به شبکه اینترنت برقرار نیست!

به چه بخش هایی دسترسی دارم؟

دسترسی شما به بخش هایی از سایت که قبلا مشاهده کرده اید برقرار است. لذا بدون داشتن اتصال فعال به شبکه اینترنت میتوانید چای مارکت را مشاهده کنید.

 

مشاهده چه بخش هایی امکان پذیر نیست؟

  1. بخش هایی از سایت که هنوز مشاهده نکرده اید، در حالت آفلاین قابل بارگزاری یا مشاهده نیستند.
  2. مشاهده صفحه حساب کاربری شما نیازمند برقراری اتصال به شبکه اینترنت است، لذا تا برقراری مجدد اتصال به اینترنت قابل دسترسی نیست.
  3. ثبت سفارش یک فرآیند آنلاین است و برای انجام این عمل باید به اینترنت متصل باشید.