مویز سیاه بدون دانه (بی هسته)
(کاهش کلسترول، ضد آلزایمر، سرشار از ویتامین و مواد معدنی)

Go to Top