قیمت چای

قیمت چای در جهان و میزان تولید چای در ایران چقدر است؟

قیمت چای و میزان تولید چای موضوعی ست که امروز در چای مارکت به‌ اختصار مورد اشاره قرار میدهیم. قیمت چای در جهان قیمت چای در وهله‌ی اول، بستگی به کیفیت آن دارد و کیفیت برگ چای نیز به عامل‌های مختلفی نظیر شرایط آب و هوایی، عملیات کشاورزی، طرز برداشت و شرایط فرآیند و عامل ژنتیکی…

با چای ایرانی و پیدایش چای در ایران آشنا شوید

هرچند در مورد چای ایرانی مطالب زیادی نوشته شده ولی در مورد پیدایش و پیشینه‌ی چای ایرانی تعداد منابع مستند و موثق، چندان زیاد نیست. در این مقاله به بررسی پیدایش و گسترش کشت چای ایرانی می‌پردازیم و در مورد انواع چای ایرانی نیز نکته‌هایی را ذکر می کنیم. ویژگی‌های چای ایرانی (چای سیاه ایرانی)…