برترین تولید کنندگان چای و بهترین چای در جهان کدامست

چای، ملکه‌ی نوشیدنی‌هاست! در مورد بهترین چای جهان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و در این مورد، فقط می‌توان به تعدادی از چای‌های معتبر اشاره کرد؛ لذا در این مقاله، نه بهترین چای جهان، بلکه بخشی از برترین تولیدکنندگان چای جهان و بِرندهای اروپایی و آمریکایی را معرفی می‌کنیم که هرکدام یک چای لوکس یا…

با تاریخچه چای آشنا شوید!

تاریخچه چای در جهان را باید به شیوه‌ی تطبیقی بررسی کرد؛ زیرا خاستگاه‌های متفاوت و سرگذشت‌های چندگانه‌ای در مورد پیدایش و رواج کشت و مصرف چای در جهان وجود دارد که در آن‌ها گاهی مرزِ بین افسانه و واقعیت مشخص نیست. با بررسی اکثر منابع علمی و معتبر، می‌توان به جمع‌بندی نسبی در مورد تاریخچه…